Pohotovost Plyn: 1239
 

Jsme relativně novou společností, která přestože vznikla v roce 2005, má bohaté zkušenosti z předchozích období. Společnost vznikla v roce 2005 fúzí dvou dceřiných společností Pražské plynárenské a.s., a to akciové společnosti Praha - Paříž Rekonstrukce, která vznikla již v roce 1993 a společnosti Opravy plynárenských zařízení s.r.o., která působila na trhu od roku 2001.

Nástupnickou organizací se stala akciová společnost Praha - Paříž Rekonstrukce, která byla následně v roce 2006 přejmenována na Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., čímž byla zřetelně vyjádřena její sounáležitost s koncernem Pražská plynárenská, a.s. Většina našich pracovníků jsou dlouholetí odborníci v plynárenství, a máme tedy veškeré potřebné zkušenosti se všemi činnostmi, které je nutno zajišťovat v souvislosti s výstavbou, provozováním a opravami plynárenských zařízení. Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008, ISO 9001:2016 a ISO 3834-2:2006, držitelem certifikátu členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů a dále je v systému GAS Certifikovanou a registrovanou organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních, s právem používat značku kvality. Společnost přešla na novou normu ČSN ISO 45001, která byla vydána v roce 2018 a nahrazuje normu ČSN OHSAS 18001:2008. Politika integrovaného systému řízení zde a protikorupční politika společnosti zde.

Posláním společnosti je nejen poskytování služeb mateřské společnosti PP, a.s. a ostatním dceřiným společnostem koncernu PP, ale i poskytování služeb dalším provozovatelům plynových zařízení. Společnost se zabývá komplexními službami v oblasti výstavby, servisu, oprav a údržby veškerých plynárenských zařízení (plynovody, přípojky, regulační stanice, měřicí zařízení atd.) a působí i v oblasti tzv. odběrních plynových zařízení a průmyslových plynovodů – tj. rozvody plynu v objektech od hlavních uzávěrů až k plynovým spotřebičům. Vedle toho jsme také schopni zajistit prakticky nepřetržité provozování plynových kotelen. Společnost provádí plynárenskou pohotovostní službu na plynovodním zařízení, přípojkách, regulačních stanicích, odběrních plynových zařízení a domovních plynovodech.

Dále zajišťujeme prodej veškerého plynárenského materiálu, včetně výroby a prodeje skříněk pro umístění hlavních uzávěrů plynu, plynoměrů a regulačních domovních zařízení v různých kombinacích dle potřeb konkrétního zákazníka. Jako doplňkovou činnost provozujeme půjčovnu různého nářadí, včetně speciálních plynárenských strojů a zařízení pro výstavbu a opravy.

Základem naší odpovědnosti vůči společnosti je však férový přístup ke všemu, co nás obklopuje, proto ctíme několik základních pravidel:

 • Vše co děláme, děláme s ohledem na morální zásady a otevřený přístup k našim partnerům, zaměstnancům, zákazníkům i dalším subjektům, se kterými přicházíme do styku.
 • Uvědomujeme si svou pozici i vliv v rámci společnosti, a to jak na úrovni obchodní, tak sociální. Jednáme proto s ohledem jak na tržní situaci, tak subjekty, kterých se naše kroky mohou týkat. Ctíme zákony i vlastní etické normy, které nás zavazují k transparentnímu a morálnímu chování.
 • O své úspěchy se dělíme. Jsme ryze česká firma a tak veškeré prostředky, kterými dlouhodobě podporujeme vybrané projekty, pomáhají výhradně v ČR.
 • Svá oznámení, podněty a připomínky snadno realizujete jak v aplikaci Etická linka níže, tak můžete kontaktovat přímo příslušné osoby:
  • Písemně na adrese: Tomáš Hofman nebo Jana Vaněčková - do vlastních rukou, Pražská Plynárenská, a.s., Národní 37/38, 110 00 Praha 1 
   E-mailem: etickalinka@ppas.cz  
   Telefonicky: +420 267 175 158; +420 604 673 361  
   Případně je možné dohodnout osobní schůzku. 
   Přijímáme všechna relevantní oznámení bez ohledu na status oznamovatele. 
  • Pokud se rozhodnete nevyužít ke svému oznámení výše uvedené kontakty, můžete v souladu se Zákonem pro své oznámení využít systém vnějšího oznámení, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace o možnostech vnějšího oznámení, ale také celou řadu dalších informací v souvislosti s ochranou oznamovatelů naleznete na stránkách oznamovatel.justice.cz.

Etická linka – whistleblowing

Etický kodex 

Protikorupční politika

Jsme certifikovaní


   

V čele stojí management

Představenstvo

Milan Habětín - předseda pověřený řízením společnosti (vyjma obchodního úseku)   
Ing. Filip Kus - člen pověřený řízením obchodního úseku

Dozorčí rada

Ing. Ludvík Baleka - člen   
JUDr. Jan Tošner - člen
Ing. Tomáš Máčalík - člen

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.