Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Obchod

Pro firmy

Plynovody, vodovody, kanalizace, topení, zemní a stavební práce

  • montáže a opravy plynovodů a přípojek
  • montáže a opravy domovních plynovodů a odběrných plynových zařízení
  • výměny a opravy hlavních uzávěrů plynu
  • rekonstrukce, výstavba, přeložky, modernizace a údržba plynovodů a přípojek
  • propojování plynovodů bez přerušení dodávky plynu
  • kontrola těsnosti místních sítí, průmyslových a domovních plynovodů
  • diagnostika a revize plynovodů
  • montáže topení s využitím plastových a měděných rozvodů
  • výstavba vodovodů a kanalizace včetně přípojek
  • zemní a stavební práce, likvidace odpadu

Elektromontážní práce

V oblasti elektromontáží zajišťuje naše firma projekty, dodávky, montáže, zkoušení a uvádění zařízení do provozu a to jak v oblasti silnoproudé, tak v oblasti měření a regulace. Vysokou odbornost a kvalitu zajišťuje kolektiv pracovníků s bohatými zkušenostmi i z výstavby velkých investičních celků v objektech třídy A i B 

 

  • montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
  • výroba rozvaděčů nízkého napětí
  • kompletní rozvody elektro pro bytové objekty, objekty občanské a průmyslové, včetně dodávek zásuvek, svítidel apod.
  • slaboproudé rozvody
  • domovní zvonky
  • komplexní rekonstrukce elektro včetně "zahození" a malování, odvozu sutí a úklidu
  • revize elektrických zařízení do 1000 V, včetně hromosvodů v objektech třídy A a B
  • výchozí i periodické revize elektrických zařízení
  • revize pro kolaudace
  • revize ručního nářadí a spotřebičů
  • odstraňování závad zjištěných při revizi elektroinstalací
  • školení podle vyhlášky 50/1978Sb
  • rekonstrukce elektroinstalace panelových domů a bytů na klíč dle požadavků zákazníka
  • montáž nových hromosvodů dle ČSN EN 62305, včetně projektové dokumentace
  • montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
  • montáž  izolovaných LPS
  • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav dle platné legislativy
  • uzemňovací soustavy včetně výkopových prací


 

Náhradní zásobování zemním plynem pro nepřetržitý provoz odběratelů v průběhu odstávek a oprav

Plynové regulační stanice

  • montáže, opravy, údržba
  • provedení pravidelných inspekčních činností
  • údržba, montáže a opravy regulátorů, bezpečnostních rychlouzávěrů, filtrů, atd.
  • provedení plynových revizí
  • údržbu a opravy elektroinstalací, hromosvodů a zemnění
  • zajistí provedení odborných prohlídek kotelen, servisních prohlídek kotlů, měření spalin, odborné posouzení, revize komínů a kouřovodů, jejich pravidelné čištění
  • technickou pomoc při výstavbě a provozování plynárenských zařízení
  • provedení všech druhů oprav na plynových zařízeních a provedení jejich revizí

Maloobchod a velkoobchod plynárenského, vodárenského a kanalizačního materiálu

  • plynoměry, přepočítávače, manometry, teploměry, registrační přístroje
  • elektrické snímače tlaku, teploty, snímače impulsů plynoměrů, snímače polohy bezpečnostních rychlouzávěrů, vstupů do objektu…
  • široká paleta plastových skříněk Pegas a zemní modul Habr pro umístění domovních regulátorů plynu
  • PE, PP, PVC, ocel
  • Sortimentem nabízeného zboží se snažíme přizpůsobovat požadavkům našich zákazníků. V našich skladech je k dispozici široký výběr komodit se zaměřením na dodávky kompletních systémů pro vodovody, kanalizace a rozvody plynu.

Pro veřejnost

Provádíme realizace nových a opravy stávajících:

  • plynovodních přípojek
  • vodovodních přípojek
  • kanalizace
  • montáže domovních rozvodů plynu, vody, topení a kanalizace
  • kompletní rozvody elektro pro bytové objekty, objekty občanské a průmyslové, včetně dodávek zásuvek, svítidel apod.
  • revize plynu, elektroinstalace a komínů
  • zatěsňování domovních a bytových rozvodů plynu, vody a topení systémem BCG bez nutnosti stavebních úprav
  • instalace plynových spotřebičů
  • servis plynových spotřebičů

Maloobchodní prodej:

  • Kompletní sortiment pro rozvody plynu, vody a kanalizace

Služby poskytujeme i tzv. na klíč "Od projektu až po realizaci."

S požadavky v obalsti plynárenství se obracejte na:

Kontaktní centrum

Telefon: +420 27 27 66 700

e-mail: info@ppsd.cz

S ostatními požadavky kontaktujte:

Karel Proksch

Telefon: +420 724 241 845

e-mail: karel.proksch@ppsd.cz

Výhody proč se stát naším klientem

  • Tradice a jistota silné společnosti
  • Kvalita produktů a poskytovaných služeb
  • Moderní technologie

Rychlé kontakty

nonstop pohotovost
Pohotovost
1239
 
zavolejte nám Kontaktní centrum
27 27 66 700
zavolejte nám

info@ppsd.cz

zpet