Řešení ztrát plynu a optimalizace měření energií

SPOLEHLIVÝ DODAVATEL ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB

K DOSAŽENÍ:

  • EKONOMIČTĚJŠÍHO PROVOZU, např. snížením ztrát zemního plynu způsobených nepřesností měření včetně stanovení přepočítávacího koeficientu na standardní podmínky, zjištěním ztrát plynu na Vašich rozvodech,

  • EFEKTIVNĚJŠÍHO PROVOZU, např. instalací podružného měření dodávek zemního plynu, výměnou plynoměrů s prošlou dobou ověření (dodržení zákonných předpisů),

  • ZJEDNODUŠENÍ PROVOZU, např. získáním okamžitého přehledu a historie dat souvisejících s měřením spotřeby energií a vody, zajištění dálkových přenosů od plynoměrů, elektroměrů a vodoměrů do centra,

  • VÝHODNÉHO NÁKUPU měřicí techniky a příslušenství včetně odborné instalace, u nás, případně přes e-shop

a další řešení, která pro Vás v případě zájmu kompletně zrealizujeme.

Kontaktní osoba:

Máte zájem o službu Řešení ztrát plynu a optimalizace měření energií.

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavbě inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.