Měření dodávek plynu

Pro vlastníky a provozovatele plynárenských distribučních soustav a průmyslových rozvodů zemního plynu poskytujeme:

 • kompletní odborné a montážní činnosti v oblasti měření fyzikálních veličin zemního plynu
 • montáže plynoměrů všech typů a velikostí jak odběratelům zemního plynu (obchodní měření), kategorií domácnosti, maloodběratel (podnikatelé) , střední odběratel a odběratelé kategorie velkoodběratel. tak i ostatním provozovatelům plynových zařízení
 • záznam, přenos a zpracování dat o odběrech zemního plynu, kontrola a příprava dat pro fakturaci
 • instalace a servis průmyslových plynoměrů, přepočítávačů množství a ostatní měřicí techniky
 • instalace a servis dálkových přenosů dat z plynoměrů nebo přepočítávačů
 • zkrácené zkoušky přepočítávačů podle platných metrologických předpisů
 • opravy a kalibrace registračních přístrojů a manometrů
 • zajištění oprav a ověřování membránových plynoměrů velikostí G 1,6 – G 100
 • zajištění oprav a ověřování rotačních plynoměrů velikostí G 16 – G 250
 • zajištění oprav a ověřování turbínových plynoměrů velikostí G 65 – G 6500
 • návrh a realizace řešení úspor při odběru ZP u kategorií odběratelů SO a VO

Kontaktní osoba:

Máte zájem o službu Měření dodávek plynu.

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavbě inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.