BCG - moderní technologie zatěsňováni

Princip je založen na naplnění netěsného potrubí, kde došlo k vysýchání fermeže, jíž se sytila koudel v závitových spojích, roztokem akrylátové disperze. Ta vytvoří na vnitřní straně potrubí povlak, který chrání potrubí, a v místech úniku plynu dojde k zatěsnění netěsného místa.   

    Po naplnění potrubí, jeho následným natlakováním a tím i prosáknutím disperze do netěsných šroubovaných spojů, se potrubí vyprázdní, přebytečný roztok se vytlačí gumovými přípravky a po vysušení je opět provozuschopné. Díky "vnitřnímu filmu" se i prodlouží životnost stávajícího potrubí.   

   Výhody použití této metody:

  • výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
  • odstávka trvá minimální dobu
  • odpadají zednické a bourací práce - z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
  • všechny práce provedou pracovníci jedné firmy - za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
  • předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
  • každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
  • není nutný odvoz suti a deponace odpadu - odpadají náklady na likvidaci odpadů
  • ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
  • není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení jako při rekonstrukci

Máte zájem o službu BCG - moderní technologie zatěsňováni.

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavby inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.