Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Revize, diagnostika, kontroly těsnosti

Provádíme kontrolu těsnosti všech plynovodů a přípojek pochůzkou – ručně s využitím špičkových detekčních přístrojů např. EX TEC HS 680, SIGI EX nebo autem s využitím technologie laserové detekce plynu.

Kontroly těsnosti plynovodních zařízení  v tlakové hladině NTL, STL se provádějí podle platné legislativy minimálně 1 x ročně, v tlakové hladině VTL je  interval kontrol těsnosti závislý od umístění plynovodu.

 Kontrolu těsnosti plynovodních sítí s  lokalizací úniku plynu provedeme na  plynovodech uložených v zemi nebo nad zemí :

 

  • plynovody a přípojky uložené na veřejných pozemcích,  všech tlakových hladin VTL,STL,NTL, materiál : ocel i PE
  • průmyslové rozvody plynu v areálech podniků a organizací
  • domovní plynovody včetně bytových rozvodů plynu až ke spotřebičům

 dále nabízíme k provedení: 

  • následné kompletní opravy zjištěných úniků plynu při kontrolách těsnosti
  • diagnostiku ocelových plynovodů průmyslových a domovních rozvodů plynu všech tlakových hladin
  • měření, údržbu a nové instalace aktívní a pasívní protikorozní ochrany
  • zajistíme výkopové práce na požadované opravy úniku plynu podle přání zákazníka

Výhody proč se stát naším klientem

  • Tradice a jistota silné společnosti
  • Kvalita produktů a poskytovaných služeb
  • Moderní technologie

Rychlé kontakty

nonstop pohotovost
Pohotovost
1239
 
zavolejte nám Kontaktní centrum
267 175 222
272 766 700
zavolejte nám

info@ppsd.cz

zpet