Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Odběrové diagramy

Naše společnost je pověřena zajišťovat pro distributora plynu v Praze (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.) přejímky, kontroly a kompletaci Odběrových diagramů:

ODBĚROVÉ DIAGRAMY (OD) KATEGORIE SO a VO

  • slouží jako bezprostřední podklad k fakturaci,
  • odběrové diagramy se předávají první pracovní den následujícího měsíce na elektronickém formuláři, který je umístěn na stránkách www.ppdistribuce.cz . (Zdůrazňujeme, že tento způsob předání odběrových diagramů má prioritu před náhradním řešením, kdy je možné odeslat odběrový diagram e-mailem na adresu: diagramy@ppas.cz.),
  • vyplňují se v souladu s jednotlivými ustanoveními smlouvy. Na elektronickém formuláři se zadá stav měřidla na konci plynárenského dne uplynulého měsíce, bez desetinných míst,
  • na elektronickém formuláři se automaticky spočítá rozdíl právě zadaného stavu vůči předchozímu zadanému stavu a přepočítá se na normovaný objem, který se na faktuře zaokrouhluje na celé m3.

  Kontaktní osoba:

Návod na přihlášení ke stránkám www.ppdistribuce.cz a zápisu stavu měřidla zde

Přihlášení pro zápis stavu měřidla zde

Výhody proč se stát naším klientem

  • Tradice a jistota silné společnosti
  • Kvalita produktů a poskytovaných služeb
  • Moderní technologie

Rychlé kontakty

nonstop pohotovost
Pohotovost
1239
 
zavolejte nám Kontaktní centrum
267 175 222
272 766 700
zavolejte nám

info@ppsd.cz

zpet