Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Náhradní zásobování zemním plynem

 

S jistotou se lépe žije

Zajištění náhradního zásobování zemním plynem si našlo své pevné místo při realizaci bezodstávkových montážních prací prováděných na plynárenských zařízeních bez nutnosti přerušení dodávky zemního plynu, které je vždy spojené s neekonomickým omezením výroby a obtěžováním vlastních zákazníků.

"NEOMEZUJTE VÝROBU A NEOBTĚŽUJTE SVÉ ZÁKAZNÍKY"

Princip zajištění náhradního zásobování zemním plynem:

Jedná se o použití mobilních zásobníků stlačeného zemního plynu v kontejnerovém bezpečnostním přepravním rámu, umožňujících zajištění neomezené dodávky zemního plynu nezávisle na distribuční síti. Vlastní dodávka plynu je zajištěna regulačními řadami vybavenými veškerými zabezpečovacími a regulačními prvky, umožňujícími nastavení výstupního tlaku ze zásobníků dle požadavku zákazníka.

Příklady použití mobilních zásobníků stlačeného zemního plynu

 • při odstávkách průmyslových a lokálních regulačních stanic plynu po dobu veškerých prací na strojním zařízení regulační stanice
 • přímé dodávky zemního plynu do části odstaveného VTL plynovodu (zejména koncové větve s více odběrateli)
 • dodávka zemního plynu do odstavených částí STL a NTL plynovodů po dobu prací na plynovodech
 • zajištění dodávky do nových, dosud neprovozovaných investičních celků pro potřeby funkčních zkoušek, zkušebního provozu apod.
 • náhradní zásobování speciálních technologií, které neumožňují přerušit práce po dobu přerušení dodávek plynu z distribuční sítě.
 • zajištění zásobování malých výkonů pro obytné domy, hotely, školní jídelny a blokové kotelny.

Specifikace náhradního zásobování stlačeným zemním plynem

 

Možnosti napojení zdroje:

 1. přímo do VTL plynovodu prostřednictvím KK DN 50.
 2. na strojní technologii vstupu do VTL RS (odkalení filtrace).
 3. výstup z VTL RS (odfuk technologie za regulátorem).
 4. napojení přímo do STL plynovodu prostřednictvím odfuku nebo plynovodní přípojky.
 5. napojení do NTL plynovodu prostřednictvím odfuku DN 50.
 6. NTL zásobování jednotlivých objektů (6 samostatných napojení).

 

Kapacita zásobníků:

1x3500 m3 stlačeného zemního plynu

4 x 450m3 stlačeného zemního plynu

1x 80m3     stlačeného zemního plynu

1x 60m3     stlačeného zemního plynu

Kapacitu zásobníků je možné v závislosti na místních podmínkách a velikosti odběrů průběžně doplňovat a lze pracovat na dvou různých místech současně.

 

Výkon regulace:

VTL výstup s výkonem regulace 300m3/hod, po dohodě i s vyšším.

STL výstup v rozmezí 0,4 – 4bar s výkonem regulace 300m3/hod, po dohodě i s vyšším.

NTL výstup 2,1kPa. s výkonem regulace 150m3/hod, po dohodě i s vyšším.

Regulace je třířadá s předehřevem, vlastními zabezpečovacími prvky a měřením.

 

Doprava:

 -   doprava kontejnerů o obsahu 4 x 450m3 kamionovou

soupravou s manipulační  rukou, nebo je možné přepravovat jednotlivé kontejnery samostatně.

 -   zásobníky o obsahu 80 a 60m3 jsou přepravovány za osobními automobily.

Výhody proč se stát naším klientem

 • Tradice a jistota silné společnosti
 • Kvalita produktů a poskytovaných služeb
 • Moderní technologie

Rychlé kontakty

nonstop pohotovost
Pohotovost
1239
 
zavolejte nám Kontaktní centrum
267 175 222
272 766 700
zavolejte nám

info@ppsd.cz

zpet