Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

FAQ - poradna

Pro realizaci přípojky v oblasti provozované Pražskou plynárenskou distribucí, a.s., je nutné dodat tyto doklady stavby :

 Před zahájením stavby: 

 • stavební povolení / územní souhlas
 • technické podmínky připojení – PPD a.s.
 • vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektu – PPD a.s.
 • souhlas s odběrem plynu
 • smlouva o připojení k distribuční soustavě s PPD a.s. 
 • smlouva o provozování přípojky

Do přejímky je ještě třeba dodat smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena (investor – PPD a.s. – vlastník pozemku)

 

V případě provádění zemních prací ještě navíc :

 

 • zákresy všech podzemních síti + vyjádření jejich správců + od Vás zajištění jejich vytyčení na místě
 • souhlas s provedením zemních prací od majitele veřejného pozemku
 • souhlas (smlouva) o uložení potrubí do silnice od majitele veřejného pozemku / správce komunikace
 • odsouhlasený návrh dopravního opatření odborem dopravy PČR

 


 

Pro realizaci přípojky v oblasti provozované Innogy, a.s. (RWE) je nutné dodat tyto doklady stavby:

 

Před zahájením stavby: 

 • smlouva o budoucí smlouvě kupní (investor – Innogy a.s.)
 • projekt nejlépe s razítkem Innogy  a.s.
 • vyjádření k projektu od Innogy a.s.
 • stavební povolení nebo uzemní souhlas
 • projekt a odsouhlasení dopravního opatření tzv. DIO + DIR
 • zákresy podzemních sítí včetně vyjádření jejich správců

  

Do přejímky je ještě třeba dodat smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena (investor – Innogy – vlastník pozemku)

 Upozorňujeme, že stavbu podle rozvojové smlouvy, tj. plynovod nebo více přípojek najednou, nelze předat bez kopie této smlouvy a doložení smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena na dotčené pozemky tyto smlouvy musí souhlasit. Pokud dojde v průběhu stavby ke změně trasy na jiné pozemky, musí se před přejímkou uzavřít nové smlouvy. Rozvojová smlouva se od skutečně provedených metrů může lišit pouze o 10% jinak je třeba uzavřít dodatek.

Výhody proč se stát naším klientem

 • Tradice a jistota silné společnosti
 • Kvalita produktů a poskytovaných služeb
 • Moderní technologie

Rychlé kontakty

nonstop pohotovost
Pohotovost
1239
 
zavolejte nám Kontaktní centrum
267 175 222
272 766 700
zavolejte nám

info@ppsd.cz

zpet