Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

BCG - moderní technologie zatěsňováni

Princip je založen na naplnění netěsného potrubí, kde došlo k vysýchání fermeže, jíž se sytila koudel v závitových spojích, roztokem akrylátové disperze. Ta vytvoří na vnitřní straně potrubí povlak, který chrání potrubí, a v místech úniku plynu dojde k zatěsnění netěsného místa.   

    Po naplnění potrubí, jeho následným natlakováním a tím i prosáknutím disperze do netěsných šroubovaných spojů, se potrubí vyprázdní, přebytečný roztok se vytlačí gumovými přípravky a po vysušení je opět provozuschopné. Díky "vnitřnímu filmu" se i prodlouží životnost stávajícího potrubí.   

   Výhody použití této metody:

 • výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • odstávka trvá minimální dobu
 • odpadají zednické a bourací práce - z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • všechny práce provedou pracovníci jedné firmy - za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • není nutný odvoz suti a deponace odpadu - odpadají náklady na likvidaci odpadů
 • ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení jako při rekonstrukci

Výhody proč se stát naším klientem

 • Tradice a jistota silné společnosti
 • Kvalita produktů a poskytovaných služeb
 • Moderní technologie

Rychlé kontakty

nonstop pohotovost
Pohotovost
1239
 
zavolejte nám Kontaktní centrum
267 175 222
272 766 700
zavolejte nám

info@ppsd.cz

zpet